Da li želite da nas kontaktirate?

Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje

Preduzeće od poverenja

Preduzeće d.o.o »AS commerce – STAN« Beograda ul. Obalskih radnika br.17, osnovano je 1994 g. i od dana osnivanja preduzeće se bavi isključivo projektovanjem i izvođenjem građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje. Preduzeće je uspešno završilo radove na izuzetnim objektima i to u potpunosti sopstvenim kapacitetima.

Preduzeće poseduje licence I090A1 i I090A2 koje su izdate od strane nadležnog Ministarstva. Takođe, među našim kadrom nalaze se inženjeri tehničke struke sa svim ličnim licencama za građevinske i instalaterske radove.

Preduzeće je uspostavilo sisteme prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001/2008, SRPS ISO 14001/2005, kao i SRPS OHSAS 18001/2007. Napominjemo da preduzeće nikada nije bilo u blokadi, niti je protiv preduzeća vođen bilo kakav privredni spor.

Projekti na kojima smo radili

Deo uspešno izvedenih radova na objektima širom Srbije u prethodnim godinama:

KONTAKTIRAJTE NAS